Praksisen med Reiki slik vi kjenner det, ble utviklet i Japan av Mikao Usui (1862-1926) som gjenoppdaget dette energi-baserte system av naturlig healing. Mikao Usui utdannet en rekke Reiki Masters inkludert Chujiro Hayashi (1880-1940), en pensjonert marineoffiser. Hayashi sette opp en Reiki klinikk i Tokyo, og tok i bruk en rekke hånd posisjoner til bruk i behandling, i motsetning til Usui en mer intuitiv tilnærming. Hawayo Takata (1900-1980) som reiste fra Hawaii til Japan i 1935, var syk med en mage svulst og ble veiledet på Hayashis Reiki klinikk i stedet for å bli sendt til en operasjon. Hun ble helbredet. Hawayo Takata overtalte deretter Hayashi til å lære henne Reiki og til å vise sitt engasjement, og ble enige om å bo i Japan så lenge han trodde nødvendig. Et år senere returnerte hun hjem til Hawaii. I februar 1938 kom Hayashi til Hawaii og igangsatt henne som en Reiki Master. Hun viet sitt liv til Reiki, undervisning og gir behandlinger. Det er gjennom Mrs. Takata og de 22 menneskene som hun utdannet som Reiki Master i perioden 1970-1980 at Reiki ble spredt rundt i verden og ble en høyst bemerkelsesverdig suksesshistorie.