• Bedret søvnkvalitet
  • Økt vitalitet og livsglede
  • Mestring av stress og forbedring av konsentrasjonsevnen
  • God smertelindring på kropp og sinn
  • Økt bevissthet om egne ressurser
  • Økt intuisjon, kreativitet og hukommelse
  • Rask heling av akutte skader som brannsår, insektbitt og post kirurgiske tilstander
  • Hjelp til følelsesmessige problemer som sorg, angst, uro og depresjon
  • Mange får overskudd til å takle ubalanser på en mer kreativ måte